Tin tức

  • Thông tin Guna thẩm mỹ

      THIẾT BỊ Y TẾ GUNA   MD-MATRIX COLLAGEN SỬ DỤNG TRONG NGÀNH THẨM MỸ             GUNA MD SALES STRATEGY CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG Trong 3 năm gần đây đã thực hiện: 17 thử nghiệm lâm sàng 4 biểu đồ cho các đánh giá lâm sàng và quan sát … Đọc Thêm