Nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của liệu pháp tiêm MD-Knee nội khớp trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát tại khoa khớp bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu của PGS.TS.BS Nguyễn Vĩnh Ngọc được đăng trên tạp chí PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE 2020 – Milan, Italy.
Nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của liệu pháp tiêm MD-Knee nội khớp trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát tại khoa khớp bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam.
* Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của liệu pháp tiêm MD nội khớp gối trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát.
* Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên tiến cứu, theo dõi dọc theo dương vật giả  thời gian, so sánh trước sau, có nhóm chứng trên 60 bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát, được chẩn đoán theo tiêu chuẩn ACR-1991.
– Nhóm đầu tiên gồm 30 bệnh nhân, được điều trị  bằng cách tiêm nội khớp hai lọ (4 mL) MD-Knee/lần/tuần x 5 tuần liên tục.
– Nhóm thứ hai gồm 30 bệnh nhân, được điều trị bằng cách tiêm nội khớp một lọ (2,5 mL) GO-ON/lần/tuần x 5 tuần liên tục.
Hai nhóm được đánh giá bằng cách sử dụng thang điểm VAS, đo góc vận động khớp gối, thang điểm Lequesne, WOMAC, ghi lại các tác dụng phụ tại các thời điểm trước (T0) và sau điều trị T2 (2 tuần), T4 (4 tuần), T8 (8 tuần), T12 (12 tuần).
* Kết quả: Hiệu quả cải thiện cơn đau và chức năng vận động của nhóm MD-Knee trên thang điểm VAS, Lequesne và WOMAC đáng chú ý 4 tuần sau khi tiêm và tiếp tục đến 12 tuần. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng GO-ON (p> 0,05). Hiệu quả điều trị tốt nhất là sau 3 tháng: Tỷ lệ cải thiện 30% theo thang điểm VAS là 86,7%. Điểm VAS trung bình giảm 85,2%. Tỷ lệ cải thiện 50% trên thang điểm WOMAC là 86,7%. Tổng điểm trung bình của WOMAC giảm 81,2%. Điểm Lequesne trung bình giảm 91,1%. Tỷ lệ cải thiện rõ rệt phạm vi vận động của đầu gối là 43,3%. Tác dụng phụ duy nhất là: căng thẳng cục bộ (13,3%). Tỷ lệ người bệnh rất hài lòng và hài lòng với điều trị là 93,3%.
* Kết luận: Liệu pháp tiêm MD-Knee vào khớp giúp giảm đau và cải thiện chức năng vận động trong điều trị thoái hóa khớp nguyên phát.

– Hiệu quả cải thiện mức độ đau và chức năng vận động theo thang điểm VAS, Lequesne, WOMAC rõ rệt từ 4 tuần sau tiêm và tiếp tục kéo dài đến 12 tuần. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p>0,05).

– Hiệu quả điều trị tốt nhất là sau 3 tháng:

+ Tỷ lệ cải thịên 30% thang điểm VAS là 86,7%. Điểm VAS trung bình giảm 85,2%.

+ Tỷ lệ cải thiện 50% thang điểm WOMAC là 86,7%. Điểm WOMAC chung trung bình giảm 81,2%.

+ Điểm Lequesne trung bình giảm 91,1%.

+ Tỷ lệ cải thiện rõ ràng tầm vận động khớp gối là shopdochoinguoilon.vn 43,3%

– Tác dụng không mong muốn thường gặp là căng tức tại chỗ  13,3%

  • Không có bệnh nhân nào bỏ điều trị vì tác dụng không mong muốn của phương pháp.
  • Tỷ lệ bệnh nhân rất hài lòng và hài lòng với phương pháp điều trị là 93,3%.
Đọc bài báo đầy đủ tại: https://bit.ly/3aEtCx8
Link đọc bài nghiên cứu đầy đủ tại: https://bit.ly/3cIWDKI

2 thoughts on “Nghiên cứu: Đánh giá tác dụng của liệu pháp tiêm MD-Knee nội khớp trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát tại khoa khớp bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978 840 687